Nauja prekė

Pasirinkite stotelės komplektaciją.

Vandens tiekimo stotelė JET 100A 24L

123,50 €

190,00 € su PVM

-35%

Sumažinta kaina!

Lenkų gamintojo Omnigena vandens siurbliai jau seniai žinomi Europoje, kaip efektyvūs, ekonomiški ir patikimi produktai.
Omnigena siūlo pakankamai platų vandens siurblių asortimentą, leidžiantį efektyviai ir su minimaliomis išlaidomis  išspręsti daugelį klausimų. 

Vandens tiekimo stotelė (hidroforas) JET 100A skirta 2-3 vartotojams, vandens tiekimui individualiems namams ir nedidelėms gamybinėms įmonėms, daržų laistymui. Taip pat stotelė naudojama pakelti vandens slėgį magistraliniuose vandentiekiuose. JET tipo vandens tiekimo stotelės (hidroforai) pritaikyti siurbti šaltą švarų vandenį, iš gręžinių, šulinių ar kitų vandens telkinių. Siurbiamo vandens temperatūra neturi viršyti 35ºC. Maksimalus gylis iš kurio stotelė gali siurbti vandenį - 8 metrai. Siurblio korpusas pagamintas iš ketaus, kuris ženkliai sumažina variklio skleidžiamą garsą. 
Hiroforų JET 100A privalumai: 
  - paprastas ir greitas prijungimas prie vandentiekio sistemos,
  - patikimumas, ilgas eksploatacijos laikas; 
  - neaukšta kaina.

Gamintojas draudžia ir nesuteikia garantijos siurbiant:
 - jūros vandenį;
 - nešvarų vandenį arba užterštą smėliu ar kitomis kietomis dalelėmis, tai pat rūdimis;
 - siurbiant skysčius maisto pramonėje;
 - siurbiant greit užsidegančius, sprogstamus ar kitus pavojingus skysčius.  

Saugumo instrukcija.
1. Prieš naudodamiesi hidroforu perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės žemiau išdėstytų reikalavimų.
2. Vartotojas yra atsakingas už trečųjų asmenų saugumą prietaiso darbo metu.
3. Draudžiama remontuoti vandens tiekimo stotelę (hidroforą) jam veikiant ar esant prijungtam prie elektros šaltinio.
4. Prieš įjungdami variklį visada apžiūrėkite ar hidroforo elektros instaliacija nėra pažeista (ar maitinimo laidas ir kištukas yra tvarkingi, ar vandens siurblio korpusas nėra įtrūkęs.
5. Tik įsitikinę, kad visi vandens tiekimo stotelės (hidroforo) mazgai yra tvarkingi galite prietaisą jungti elektros tinklą.  
6. Neremontuokite įtrūkusių ar kitaip pažeistų kištuko ar maitinimo laido - jie turi būti pakeisti naujais. Tai gali atlikti klalifikuotas ir atestuotas specialistas.
7. Sugedus vandens siurbliui, dėl remonto kreipkitės į klalifikuotą specialistą.
8. Draudžiama jungti į elektros tinklą neužpildytą skysčiu siurblį.
9. Vaikams iki 14 metų be suaugusiųjų priežiūros draudžiama naudotis vandens tiekimo stotele (hidroforu).  

Hidroforo eksploatacija ir priežiūra 
1. Vandens tiekimo stotelės (hidroforo) siurblys ir išsiplėtimo indas turi būti parinkti taip, kad įjungimo išjungimo ciklų skaičius neviršytų 15 per valandą.
2. Išsiplėtimo inde yra elastinga membrana, atskirianti vandens pripildomą ertmę nuo rezervuaro oro erdvės. Jei hidroforas įsijungia pernelyg dažnai, tai gali reikšti, kad rezervuare yra netinkamas slėgis. Tarp siurblio išjungimo ir įjungimo laiko tarpo vanduo turi sudaryti apie ½“ nominalios rezervuaro talpos. 
3. Oro slėgis išsiplėtimo induose, kurių talpa yra iki 24 L, turi sudaryti nuo 1,5 bar iki 2,0 bar, esant nuliniam vandens slėgiui siurblyje. Oro slėgį reikia periodiškai kartą per pusę metų tikrinti. Oro slėgiui reguliuoti yra skirtas savaeigio tipo vožtuvas, paprastai esantis galinėje išsiplėtimo indo dalyje. Slėgis inde turi būti reguliuojamas išjungus siurblį iš elektros tinklo ir atsukus vožtuvą. Hidrofore esantis manometras parodo vandens slėgį vandens tiekimo stotelėje ir nėra skirtas oro slėgiui išsiplėtimo inde matuoti. Oro slėgį reikia tikrinti manometru, skirtu slėgiui automobilio padangose matuoti. 
4. Eksploatuojant siurblį žiemos metu, reikia jį apsaugoti nuo šalčio.
5. Jei vandens tiekimo stotelė (hidroforas) žiemos metu nenaudojama arba kai yra pavojus, kad ji užšals, būtina išleisti iš siurblio vandenį. Tuo tikslu reikia atsukti išleidimo kamštelį, esantį siurblio korpuso apatinėje dalyje. Jei paleidimo kamštelio nėra, reikia atsukti antivibracinės žarnos veržlę, įsuktą į išsiplėtimo indą ir pakreipus siurblį leisti vandeniui ištekėti.
6. Hidroforai skirti eksploatuoti uždarose, gerai vėdinamose patalpose, kuriose nėra padidinto drėgnumo. Todėl jie turi būti gerai apsaugoti nuo atmosferinio poveikio: lietaus, sniego. Hidroforo eksploatacija netinkamomis sąlygomis gali sukelti variklio ir rėlės gedimus. 
7. Išsiplėtimo indo išorė yra apsaugota nuo korozijos. Siekdamas išlaikyti tinkamą rezervuaro būklę, vartotojas privalo kas pusę metų apžiūrėti išsiplėtimo indo paviršių ir jei reikia atnaujinti paviršiaus lako sluoksnį. 

Vandens tiekimo stotelės (hidroforo) darbo režimo - įjungimo ir išjungimo nustatymas
Slėgio relė - tai vienas iš vandens tiekimo stotelės elementų, skirtas automatiškai įjungti arba išjungti stotelės siurblį, priklausomai nuo esančio vandens slėgio sistemoje. Slėgio relės veikimo principas pagrįstas tuo, kad vandens slėgiui sistemoje pasiekus maksimalų nustatytą dydį apie 2,5-3,0 barus, veikiami specialios membranos, atsijungia relės kontaktai. Kadangi vienas iš kontaktų yra sujungtas su siurblio varikliu, jis automatškai išjungia siurblį. Sistemoje sumažėjus slėgiui iki nustatytos žemiausios ribos apie 1,5-2,0 barų relės kontaktai vėl susijungia ir automatiškai įjungia siurblio variklį. Sistemoje vėl kyla slėgis ir siurblio variklis išjungiamas, kai pasiekiamas didžiausias nustatytas slėgis. Tokiu principu sistemos siurblys yra įjungiamas ir išjungiamas, o vandens slėgis svyruoja nustatytame intervale, dažniausiai nuo 1,5 iki 3,0 barų.
Slėgis sistemoje nustatomas ir reguliuojamas dviem varžtais esančiais po relės dangteliu. Apatinė slėgio vertė reguliuojama didesniu varžtu, Sukdami varžtą pagal laikrodžio rodyklę slėgį sistemoje didinsime, prieš laikrodžio rodyklę - mažinsime.

Vandens tiekimo stotelės (hidroforo) reguliavimas susideda iš dviejų etapų:
                                                         oro slėgio nustatymas išsiplėtimo inde,   
                                                         vandens tiekimo stotelės įjungimo ir išjungimo nustatymas.                                                                     
Oro slėgis išsiplėtimo inde matuojamas esant tuščiam išsiplėtimo indui ir išjungus vandens tiekimo stotelę nuo elektros tinklo. Išsiplėtimo indo galinėje dalyje yra specialus vožtuvas (nipelis) skirtas oro pripūtimui ar išleidimui. Slėgis inde matuojamas manometru, naudojamu matuoti oro slėgį automobilių padangose. Esant per mažam oro slėgiui inde, oras pripučiamas automobiline  pompa. Išsiplėtimo indams 24 L rekomenduojamas oro slėgis nuo 1,5 iki 2,0 barų, indams nuo 50 iki 100 L rekomenduojamas slėgis - 1,7-2,0 barų. Sureguliavus slėgį išsiplėtimo inde įjunkite vandens tiekimo stotelę į elektros tinklą. Siurblys pradeda dirbti, pripildo sistemą ir indo membraną vandeniu ir po kurio laiko išsijungia. Stotelės manometras parodys slėgį (viršutinę ribą), prie kurio išjungiamas siurblys. Jei slėgio reikšmė skiriasi nuo rekomenduojamos tai mažesnio varžto pagalba nustatysime mums reikalingą slėgio reikšmę. Analogiškai nustatysime ir apatinę reikšmę. Atsukus vandentiekio sistemoje esantį čiaupą, leisime mažėti vandens slėgiui. Pasiekus minimalią slėgio vertę automatiškai įsijungs siurblys. Manometras parodys slėgio ribą. Jei ji skiriasi nuo rekomenduojamos, mažesnio varžto pagalba, nustatysime reikalingą slėgį. Svarbu žinoti, kad slėgis įjungiantis siurblį turi būti 10% didesnis už oro slėgį inde. Nesilaikant šios taisyklės trumpinsime guminės diafragmos eksploatavimo laiką.    

kurio temperatūra neviršija 35ºC.  
Prekė Vandens tiekimo stotelė
Modelis JET 100A
Maksimalus siurbimo gylis 8 m
Maksimalus vandens iškėlimo aukštis 50 m
Galingumas 1,1 kW
Garantija 2 metai
Svoris 24,0 kg
Gamintojas Omnigena
Įtampa 230 V
Kilmės šalis Lenkija
Komplektacija Išsiplėtimo indo tūris pasirenkamas
Našumas 60 l/min