Vandens tiekimo stotelės
Vandens tiekimo stotelės

 Vandens tiekimo stotelės (hidroforo) naudojimo instrukcija

   Ši naudojimo instrukcija yra pardavimo sutarties dalis, todėl Pirkėjui nesilaikant instrukcijoje išdėstytų reikalavimų, nustoja galioti prekei suteikta garantija.

  Vandens tiekimo stotelę (hidroforą) sudaro elektrinis vandens siurblys, 24 L talpos rezervuaras su membrana, antivibracinė žarna, bei rėlė su moanometru.

  Hidroforas skirtas siurbti švarų vandenį ar kitą neklampų skystį, kuriame nėra kietų abrazyvinių dalelių. Skystis turi būti chemiškai neaktyvus ir jo temperatūra turi neviršyti 35ºC.

  Gamintojas draudžiai ir nesuteikia garantijos hidroforui siurbiant:  jūros vandenį;
                                                                                                 nešvarų vandenį arba užterštą smėliu ar kitomis kietomis dalelėmis, tai pat rūdimis;
                                                                                                 siurbiant skysčius maisto pramonėje;
                                                                                                 siurbiant greit užsidegančius, sprogstamus ar kitus pavojingus skysčiu.           

   Saugumo instrukcija.

 1. Prieš naudodamiesi hidroforu perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės žemiau išdėstytų reikalavimų.

2. Vartotojas yra atsakingas už trečųjų asmenų saugumą prietaiso darbo metu.

3. Draudžiama remontuoti vandens tiekimo stotelę (hidroforą) jam veikiant ar esant prijungtam prie elektros šaltinio.

4. Prieš įjungdami variklį visada apžiūrėkite ar hidroforo elektros instaliacija nėra pažeista (ar maitinimo laidas ir kištukas yra tvarkingi, ar vandens siurblio korpusas nėra įtrūkęs.

5. Tik įsitikinę, kad visi vandens tiekimo stotelės (hidroforo) mazgai yra tvarkingi galite prietaisą jungti elektros tinklą.

6. Neremontuokite įtrūkusių ar kitaip pažeistų kištuko ar maitinimo laido - jie turi būti pakeisti naujais. Tai gali atlikti klalifikuotas ir atestuotas specialistas.

7. Sugedus vandens siurbliui, dėl remonto kreipkitės į klalifikuotą specialistą.

8. Draudžiama jungti į elektros tinklą neužpildytą skysčiu siurblį.

9. Vaikams iki 14 metų be suaugusiųjų priežiūros draudžiama naudotis vandens tiekimo stotele (hidroforu). 

Prijungimas prie elektros tinklo

 1. Prieš prijungiant hidroforą į elektros tinklą, įsitikinkite, kad tinklo įtampa atitinka siurblio lentelėje pateiktą įtampos dydį.

2. Vandens siurblio kištukas turi būti prijungtas prie lizdo su įžeminimu.

3. Vandens siurblį maitinantis elektros tinklas turi turėti apsauginį saugiklį, kuris suveikia esant ne didesniai kaip 30mA nuotekio srovei 230V, 50Hz elektros tinkle.

4.Tinklas turi turėti saugiklį, apsaugantį variklį nuo perkrovos. Saugiklis turi būti nustatytas maksimaliai apvijos srovei, nurodytai vandens siurblio nominalių dydžių lentelėje. 400V variklių atveju vandens tiekimo stotelės turi turėti fazės dingimo saugiklį. Hidroforas gali veikti be tokios apsaugos, tačiau perkrovos sąlygoto gedimo atveju garantija gaminiui negalioja.

5. Trifaziams varikliams el.srovę tiekti būtina keturgysliu laidu, atitinkamai prijungiant tris srovės fazes prie trijų vienodų rėlės spaustukų, pažymėtu užrašu „Line“, bei įžeminimo laidą į spaustuką, pažymėtą ženklu (žemė). 400V variklių atveju fazės turi būti prijungtos taip, kad variklio sukimosi kryptis atitiktų ant siurblio korpuso esančią rodyklę.

 Dėmesio: Vandens tiekimo stotelės (hidroforo) prijungimą prie elektros tinklo turėtų atlikti klalifikuotas asmuo.
                  Gamintojas neatsako už žalą padarytą dėl to, kad nebuvo tinkamo įžeminimo.

       

  Vandens tiekimo stotelės (hidroforo) paruošimas darbui 

1. Pastatykite hidroforą ant lygaus horizontalaus paviršiaus.

2. Prijunkite prie siurblio siurbimo žarną ar vamzdį. Jų diametras turi būti ne mažesnis kaip 1“ (geriausia 11/4“), siurbliams MH 1800INOX, MH 2200, MH 2200INOX mažiausias diametras -11/4“. Siurbimo vamzdžio ar žarnos sujungimai turi būti sandarūs.

3. Prie siurbimo linijos rekomenduojame prijungti atbulinį vožtuvą su įsiurbimo indu, arba atbulinį vožtuvą su filtru.

4. Priklausomai nuo vandens siurblio techninių parametrų paruoškite įsiurbimo liniją ir įsitikinkite, kad ji nebūtų aukščiau už siurblį, kas leis išvengti oro burbulų.

5. Prijunkite vandens tiekimo stotelę (hidroforą) prie vandens tiekimo kontūro.

6. Užsandarinkite siurbimo ir vandens tiekimo kontūrus.

7. Prieš įjungiant hidroforą būtina siurblį ir siurbimo vamzdį pilnai pripildyti vandeniu. Tam tikslui reikia atsukti įleidimo kamštelį esantį ant siurblio korpuso ir įpilti vandens į angą. Prieš paleidžiant  vandens siurblį kamštelį būtina užsukti.

8. Hidroforą prijungti prie elektros tinklo su įžeminimu. Priklausomai nuo variklio tipo 230V ar 400V

prietaisas jungiamas prie vienfazio ar trifazio tinklo.

9. Įjunkite vandens tiekimo stotelę (hidroforą).

10. Siurblys išsijungia, kai pasiekiamas automatinis išsijungimo slėgis 3 bar.

11. Siurblys automatiškai įsijungia, kai vandens slėgis sumažėja iki 1,5 bar.

10. Jei siurblys nepradeda siurbti arba nustoja siurbti vandenį, reikia patikrinti:

  • ar vandens telkinyje yra vandens, ar įsiurbimo vamzdis su atbuliniu vožtuvu yra pilnai panardinti;
  • ar siurbimo vamzdis (žarna) yra sandarūs;
  • ar atbulinis vožtuvas su grubaus valymo filtru nėra užkimšti nešvarumų;
  • ar nėra viršijamas įsiurbimo gylis.

  Hidroforo eksploatacija ir priežiūra

 1. Vandens tiekimo stotelės (hidroforo) siurblys ir išsiplėtimo indas turi būti parinkti taip, kad įjungimo išjungimo ciklų skaičius neviršytų 15 per valandą.

2. Išsiplėtimo inde yra elastinga membrana, atskirianti vandens pripildomą ertmę nuo rezervuaro oro erdvės. Jei hidroforas įsijungia pernelyg dažnai, tai gali reikšti, kad rezervuare yra netinkamas slėgis. Tarp siurblio išjungimo ir įjungimo laiko tarpo vanduo turi sudaryti apie ½“ nominalios rezervuaro talpos.    

3. Oro slėgis išsiplėtimo induose, kurių talpa yra iki 24 L, turi sudaryti nuo 1,5 bar iki 2,0 bar, esant nuliniam vandens slėgiui siurblyje. Oro slėgį reikia periodiškai kartą per pusę metų tikrinti. Oro slėgiui reguliuoti yra skirtas savaeigio tipo vožtuvas, paprastai esantis galinėje išsiplėtimo indo dalyje. Slėgis inde turi būti reguliuojamas išjungus siurblį iš elektros tinklo ir atsukus vožtuvą. Hidrofore esantis manometras parodo vandens slėgį vandens tiekimo stotelėje ir nėra skirtas oro slėgiui išsiplėtimo inde matuoti. Oro slėgį reikia tikrinti manometru, skirtu slėgiui automobilio padangose matuoti.   

4. Eksploatuojant siurblį žiemos metu, reikia jį apsaugoti nuo šalčio.

5. Jei vandens tiekimo stotelė (hidroforas) žiemos metu nenaudojama arba kai yra pavojus, kad ji užšals, būtina išleisti iš siurblio vandenį. Tuo tikslu reikia atsukti išleidimo kamštelį, esantį siurblio korpuso apatinėje dalyje. Jei paleidimo kamštelio nėra, reikia atsukti antivibracinės žarnos veržlę, įsuktą į išsiplėtimo indą ir pakreipus siurblį leisti vandeniui ištekėti.

 6. Hidroforai skirti eksploatuoti uždarose, gerai vėdinamose patalpose, kuriose nėra padidinto drėgnumo. Todėl jie turi būti gerai apsaugoti nuo atmosferinio poveikio: lietaus, sniego. Hidroforo eksploatacija netinkamomis sąlygomis gali sukelti variklio ir rėlės gedimus.

 7. Išsiplėtimo indo išorė yra apsaugota nuo korozijos. Siekdamas išlaikyti tinkamą rezervuaro būklę, vartotojas privalo kas pusę metų apžiūrėti išsiplėtimo indo paviršių ir jei reikia atnaujinti paviršiaus lako sluoksnį. 

 Utilizavimas

 Kadangi vandens tiekimo stotelė (hidroforas) yra pažymėta perbraukto konteinerio ženklu, tai reiškia, kad yra draudžiama išmesti panaudotą įrangą kartu su kitomis atliekomis. Detalesnę informaciją apie produkto perdirbimą galima gauti komunalinių atliekų utilizavimo skyriuje arba prekės pirkimo vietoje. Kai eksploatuojamo hidroforo remontas bus ekonomiškai nepagrįstas, gaminį reikės demontuoti atskiriant ketaus, plieno, sintetinio pluošto ir gumines detales. Gautus elementus reikia perduoti specializuotoms įmonėms, vykdančioms pramoninį atliekų ir panaudotų įrenginių perdirbimą ir tvarkymą. Naudotos įrangos utilizavimas pagal aplinkosaugos taisykles padeda išvengti gaminyje esančių kenkmingų sudėtinių dalių įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Dėmesio: Visada atjunkite prietaisą nuo energijos šaltinio prieš jį  pakeliant, transportuojant ar valant. 
                    Draudžiama paleisti siurblį, kai jame nėra vandens. 
                    Vandens tiekimo stotelę (hidroforą) gali remontuoti tik klalifikuoti meistrai.   

Vandens tiekimo stotelės 

Rodoma 1 - 12 iš 12 dalykų
filter

Filtrai

Įjungti filtrai
Gamintojas

Vandens tiekimo stotelės