Drenažiniai siurbliai
Drenažiniai siurbliai

       BENDRI DUOMENYS:

Tai yra didelio našumo, labai efektyvūs, kompaktiški panardinamieji siurbliai su 230 V/50Hz kintamosios srovės elektros varikliu. Jie naudojami švaraus vandens siurbimui.

Siurbliai  TP 400, TP550, TP 550BW/INOX  ir TP750BW/INOX gali siurbti vandenį, kuriame yra nedidelis kiekis minkštų sausųjų medžiagų. Šie panardinami siurbliai naudojami vandeniui išsiurbti iš vandens užlietų šulinių, rūsių, garažų, baseinų. Šie siurbliai yra skirti tik buitiniam naudojimui ir neturėtų būti eksploatuojami pramoniniuose objektuose.

 TECHNINIAI PARAMETRAI

Tipas

Galia

[kW]

Įtampa/ dažnis

Didžiausia apvijos srovė

Didžiausias pakėlimo aukštis

[m]

Didžiausias našumas

[l/min]

Aukščiausia vandens temperatūra

Didžiausias teršalų dalelių

skersmuo

[mm]

Apsaugos klasė

IP

TP 250

0.25

230V/50Hz

1,2 A

6.5

100

35°C

5

68

TP 350

0.35

230V/50Hz

1,7 A

8

130

35°C

5

68

TP 400

0.40

230V/50Hz

1,7 A

5

130

35°C

30

68

TP 550

 0.55

230V/50Hz

2,5A

6

160

35°C

35

68

TP 500/inox

0.50

230V/50Hz

2,2A

7

140

35°C

5

68

TP 550 bw/inox

0.55

230V/50Hz

2,5A

7

150

35°C

35

68

TP 750 bw/tnox

0.75

230V/50Hz

3,0A

8

205

35°C

35

68

Pateikti siurblių parametrai nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.

Eksploatuojant gaminį šie dydžiai gali skirtis  ±10%.

 PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

Tinklo įtampa privalo atitikti siurblio žyminėje lentelėje nurodytą įtampą. Siurblio kištuką leidžiama kišti tik į elektros tinklo lizdą įrengtą pagal ES reikalavimus su tinkamu įžeminimu. Prijungimo laido geltonai žalios spalvos gysla – tai įžeminimo gysla. Siurblį maitinančiame elektros tinkle privalo būti įrengtas apsauginis jungiklis nuo viršsrovio,  kuris apsaugo variklį nuo perkrovos. Šis jungiklis privalo būti nustatytas didžiausiai apvijos srovei, nurodytai siurblio žyminėje lentelėje, taip pat techninių parametrų lentelėje. Siurblys gali dirbti be tokios apsaugos, tačiau įvykus perkrovos sukeltam įrenginio gedimui, negalios gamintojo suteikta garantija.

Pastaba Pardavėjas neatsako už žmonėms arba turtui padarytą žalą, dėl netinkamo elektros tinklo įžeminimo.

PALEIDIMAS:

Siurblyje yra įrengtas plūdinis jungiklis, kad siurblys galėtų dirbti automatiškai.  Skysčio lygiui pakilus virš įjungimo lygio, siurblys įjungiamas. Išsiurbus dalį skysčio, plūdė nukrenta iki atitinkamo lygio ir siurblys išjungiamas. Plūdės laidas eina per laikiklį. Keičiant laido tvirtinimo laikiklyje aukštį, galima reguliuoti vandens lygį, kuriam esant siurblys įjungiamas ir išjungiamas.

Laidas, esantis tarp plūdinio jungiklio ir plūdės kriaušės, neturi būti trumpesnis nei 8 cm.

Siekiant apsaugoti gaminį nuo įsiurbimo sieto ar rotoriaus kameros užsikimšimo,  siurblį rekomenduojama pakabinti ant lyno tam tikru atstumu nuo dugno, kad panardinamas siurblys neturėtų galimybės siurbti smėlį arba kitas kietas frakcijas. Kietų frakcijų patekimas į siurblį gali nepataisomai sugadinti gaminį arba ženkliai sumažinti jo tarnavimo laiką.

      PASTABA

Tam, kad panardinamas siurblys gerai veiktų, būtina tinkamai išleisti orą iš variklio kameros ir panardinti siurblį į pakankamą gylį. Panardinant siurblį į mažiausią arba didesnį gylį, reikia palaukti, kol iš siurblio išeis oras, t.y. nustos iš jos kilti oro burbuliukai. Tik po to galima įjungti siurblį. Siurblys nesiurbs vandens, jeigu jis bus įjungiamas nepakankamai panardinus arba nenuorinus. Oras negalės pasišalinti jei bus panardinamas dirbantis siurblys, todėl pašalinti orą galima tik atitinkami panardinus siurblį ir išjungus variklį. Iš INOX tipo siurblių nereikalaujama pašalinti orą.

Tam tikrų tipų panardinamųjų siurblių apatinės ir viršutinės dalys sujungimo vietose nėra sandarios. Tai ne defektai. Šios angos reikalingos tam, kad iš variklio kameros galėtų pasišalinti oras ir vyktų vandens cirkuliacija.

 PRIEŽIŪRA

Pradedant bet kokius panardinamo siurblio valymo ar remonto darbus privaloma ištraukti gaminio šakutę iš elektros tinklo.

Tai pat privaloma nedelsiant išjungti siurblį iš elektros tinklo, jeigu  rotorių užblokuoja smėlis arba kitos kietosios dalelės ir variklis pradeda „burgzti“. Laiku neišjungus siurblio gali sudegti jo variklis.

INOX tipo siurblius ardyti ar išmontuoti draudžiama.

 Ardant plastikinius panardinamus siurblius, pirmiausia reikia išmontuoti įsiurbimo sietą (siurblio pagrindą), kuris yra pritvirtintas trimis varžtais. Nuėmus apatinį sietą (pagrindą), galima išvalyti kamerą. Rotorius turi lengvai suktis, nesitrindamas į korpusą. Draudžiama eksploatuoti siurblį be apatinio dangtelio (pagrindo). Jeigu nusidėvi rotorius ar sugenda variklis reikia kreiptis į įgaliotą servisą.

 Baigus siurbimo darbus, gaminys turiu būti išvalytas, išskalautas švariame vandenyje ir išdžiovintas.Panardinamą siurblį galima laikyti tokiose patalpose, kuriose yra teigiama temperatūra.

NURODYMAI

Siurbliai privalo dirbti juos panardinus į vandenį. Neleidžiama eksploatuoti siurblio, kai įsiurbimo sietas yra aplipęs purvu arba kitais nešvarumais, kurie trugdo laisvam vandens tekėjimą. Siurblys negali dirbti be vandens, todėl jei yra nepakankamas vandens lygis ar galimybė, kad teršalai užblokuos rotorių, siurblys gali dirbti tik jį prižiūrint.

Draudžiama nešiotis ar kelti siurblį laikant už laido!

. Siurbliams TP 250, TP 350, TP 400, TP 550 mažiausias panardinimo gylis, kuriam esant siurblys tinkamai dirba, pavaizduotas brėžinyje 25 cm. INOX tipo siurbliai gali dirbti tik pilnai panardinti.

Siurblių techniniai parametrai keičiasi, priklausomai nuo darbo sąlygų pasikeitimo. Kuo ilgesnė siurbimo žarna ir kuo mažesnis jos diametras, tuo mažesnį slėgį gausime žarnos gale. Ši priklausomybė atsiranda dėl veikiančių pasipriešinimo jėgų, vandeniui tekant žarnoje. Siurblio žyminėje lentelėje yra pateikti jo techniniai parametrai. Didžiausias slėgis – tai slėgis, kuomet pasipriešinimas būna lygus nuliui, o didžiausias pakėlimo aukštis – tai dydis nusakantis didžiausią pasipriešinimo vertę, kurią gali įveikti siurblys (tekėjimas vamzdžiais + geometrinis aukštis, į kurį vanduo gali būti pakeltas). Tam, kad eksploatuojant būtų pasiektas pats didžiausias našumas, reikia naudoti kuo trumpesnę žarną su didesniu skersmeniu. Panardinamų siurblių atvamzdžių išoriniai skersmenys yra 1”, 1 ¼” arba 1 ½”, todėl prie siurblių būtina jungti tik tokio diametro žarnas.  Naudojant pernelyg ilgą arba per mažo skersmens žarną, ženkliai pablogėja panardinamų siurblių darbo parametrai ir sistemoje gali nesusidaryti reikalingas vandens slėgis.

Siekiant išvengti pavojaus žmonių gyvybei ir sveikatai, keičiant pažeistą panardinamo siurblio maitinimo laidą ar  plūdę, garantiniu laikotarpiu gedimus turi pašalinti įgaliotas servisas, o po garantiniu laikotarpiu – specializuota remonto įmonė arba kvalifikuotas asmuo. 

 ATLIEKŲ TVARKYMAS

     Šie panardinami siurbliai yra paženklinti perbraukto konteinerio simboliu, kuris rodo, kad nusidėvėjusią įrangą draudžiama išmesti į konteinerį kartu su kitomis atliekomis. Išsamios informacijos apie gaminio perdirbimą galima gauti miesto ar rajono savivaldybėje, komunalinių atliekų tvarkymo įmonėje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šią prekę.

     Šiuos panardinamus siurblius ir jų dalis reikia šalinti pagal aplinkosaugos taisykles. Kai nusidėvėjusių siurblių remontas nėra ekonomiškai pagrįstas, tuomet gaminius reikia išmontuoti, atskiriant vieną nuo kitos ketines, plienines, varines, plastikines dalis ir gumą. Gautus elementus reikia perduoti antrinių žaliavų surinkimo punktui.


Drenažiniai siurbliai 

Rodoma 1 - 8 iš 8 dalykų
filter

Filtrai

Drenažiniai siurbliai