Cirkuliaciniai siurbliai
Cirkuliaciniai siurbliai

  Cirkuliacinio siurblio montavimo sąlygos

Siurblys turi būti montuojama į sistemą taip, kad variklio ašies padėtis būtų horizontali.

Pirmiausia prie sistemos prijungiamos cirkuliacinio siurblio jungtys, o po to jungtimis pritvirtinamas

cirkuliacinis siurblys.

Cirkuliacinį siurblį jungtį prie elektros tinklo turi klalifikuotas elektrikas vadovaudamasis darbų saugos taisyklėmis.

Sumontuotą siurblį prieš pradedant ekspoatuoti privaloma nuorinti, Nuorinimas atliekamas atsukant  varžtą esantį cirkuliacinio siurblio priekyje. Atsukus varžtą, pradeda tekėti sistemos vanduo su jame esančiais oro burbuliukais. Po kurio laiko varžtas užsakamas. Jei cirkuliacinis siurblys po nuorinimo dirba triukšmingai, tai nuorinimo procedūrą kartojame. Pilnai nuorinus sistemą cirkuliacinis siurblys ir visa šildymo sistema turi tyliai, tolygiai be šalutinių garsų ir triukšmo.  

Prieš pradėdami eksploatuoti cirkuliacinį siurblį būtinai perskaitykite gaminio naudojimo ir priežiūros

Instrukciją.

 

  Cirkuliacinio siurblio eksploatavimo sąlygos

Cirkuliacinio siurblio guoliai yra tepami vandeniu, todėl siurblys be vandens negali dirbti ilgiau nei

10 sekundžių.

Siurbliui dirbant šildymo sistemoje, siurbiamos terpės temperatūra turi būti aukštesnė už aplinkos temperatūrą.

Pažeistų cirkuliacinio siurblio elektros laidų nekeiskite patys, tai turi atlikti klalifikuotas elektrikas.

 

  Dažniausiai pasitaikančių problemų sprendimas

 1. Cirkuliacinis siurblys neįsijungia.
 • Nėra elektros maitinimo. Patikrinkite elektrinius sujungimus ir saugiklius.
 • Neveikia siurblio kondensatorius. Pakeiskite kondensatorių.
 • Guolis ar rotorius užblokuoti nešvarumais. Paleiskite cirkuliacinį siurblį dirbti                        

                  didžiausiomis apsukomis, ir keletą kartų apsukite variklio veleno galą atsuktuvu.                        

 • Užsiteršė siurblys. Atsukite siurblio maitinimą ir jį išvalykite.
 1. Sistema dirba triukšmingai.
 • Pernelyg didelė vandens tėkmė. Sumažinkite cirkuliacinio siurblio apsukas.
 • Į sistemą pateko oro. Nuorinkite sistemą.
 1. Cirkuliacinis siurblys dirba triukšmingai.
 • Į siurblį pateko oro. Nuorinkite cirkuliacinį siurblį.
 • Vandens Įeinančio į siurblį slėgis yra pernelyg mažas. Patikrinkite oro slėgį

               išsiplėtimo inde.

 

   Atliekų tvarkymas

 Šie siurbliai yra paženklinti perbraukto konteinerio simboliu kuris rodo, kad nusidėvėjusią įrangą draudžiama išmesti į konteinerį kartu su kitomis atliekomis. Išsamios informacijos apie gaminio perdirbimą galima gauti miesto ar rajono savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo įmonėje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šią prekę.

 Šiuos cirkuliacinius siurblius ir jų dalis reikia šalinti pagal aplinkosaugos taisykles. Kai nusidėvėjusių siurblių remontas nėra ekonomiškai pagrįstas, tuomet gaminius reikia išmontuoti, atskiriant vieną nuo kitos ketines, plienines, varines, plastikines dalis ir gumą. Gautus elementus reikia perduoti antrinių žaliavų surinkimo punktui.  

 

Dėmesio! Cirkuliaciniai siurbliai nėra skirta naudoti riboto fizinio, jausminio arba psichinio gebėjimo asmenims, taip pat vaikams iki 14 metų. Asmenys, kurie neturi patirties ar nesugeba naudotis įranga, ją eksploatuoti gali tik gerai susipažinę su cirkuliacinio siurblio Naudojimo ir priežiūros instrukcija ir laikydamiesi joje išdėstytų reikalavimų arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingiems asmenims

Cirkuliaciniai siurbliai 

puslapyje
Rodoma 1 - 12 iš 28 dalykų
filter

Filtrai

Įjungti filtrai

Cirkuliaciniai siurbliai