Nugeležinimo filtrai

Vandens nugeležinimo filtrai skirti kietųjų dalelių, geležies bei mangano pašalinimui iš vandens. Taip filtruotas vanduo gali būti naudojamas buitinėms ir technologinėms reikmėms. Filtravimo sistemos veikimas pagrįstas ištirpusios dvivalentės geležies molekulės oksidavimu ore esančiu deguonimi iki netirpios trivalentės molekulės. Šio proceso metu taip pat oksiduojamas ir pašalinamas vandenyje esantis manganas, kuris įtakoja nemalonų vandens kvapą. Netirpios nuosėdos iškrinta ant filtruojančios įkrovos.

Vanduo paduodamas į nugeležinimo sistemą turi atitikti šiuos parametrus:

  • pakibusių dalelių kiekis – ne didesnis 5 mg/l
  • bendras geležies kiekis – ne didesnis 10 mg/l
  • sieros vandenilis ir sulfidai – iki 5 mg/l
  • laisvas chloras – ne daugiau 0,5 mg/l
  • filtruojamo vandens temperatūra – 5-35 
  • vandens slėgis – min 2 bar.

Prieš statant vandens nugeležinimo įrangą būtina atlikti cheminę vandens analizę. Jei vandens kokybės rodikliai neatitinka aukščiau pateiktų reikalavimų, būtina statyti pirminio apdorojimo įrangą (mechaninį filtrą, dechlorizacijos įrangą ar kitus filtravimo elementus.) 

  Vandens filtravimo įrenginys susideda iš korpuso, filtruojančios įkrovos, elektromechaninio valdymo vožtuvo ir oro įvedimo mazgo. Filtras užpildytas filtruojančia įkrova. Prieš filtravimo įrenginį į paduodamo vandens liniją per inžektorių paduodamas oras. Vandenyje esantys dvivalentės geležies junginiai veikiami ore esančio deguonies oksiduojasi iki trivalentės geležies junginių. Efektyvesniam geležies oksidavimui naudojama tarpinė oksidacinė talpa. Dauguma trivalentės geležies junginių yra netirpūs ir po oksidacijos iškrenta nuosėdų pavidalu. Vandeniui tekant per filtruojančią įkrovą jose sulaikomos trivalentės geležies nuosėdos ir kitos vandenyje esančios kietos dalelės. Ši sistema nepašalina vandenį kietinančių druskų, nesumažina bendro vandens druskingumo. Filtrui sukaupus pakankamą kiekį netirpių dalelių, jis yra regeneruojamas. Regeneracijos metu paduodamas vandens srautas į apatinę filtro dalį supurena filtruojančią įkrovą ir tuo pačiu metu sulaikytos dalelės yra išplaunamos į kanalizaciją. Filtro regeneracija atliekama pagal laiką – tai yra regeneracija atliekama praėjus nustatytam filtro darbo laikui. Regeneracijos laikas nustatomas valdymo vožtuvo pagalba. Filtravimo sistemos regeneracija susideda iš dviejų ciklų. Atlikus filtro regeneraciją sistema dirba serviso režimu.
    1 ciklas – atbulinis praplovimas, jo metu supurenama įkrova ir kartu išnešamos susikaupusios kietos dalelės, vandens srautas paduodamas iš apačios į viršų.
    2 ciklas – greitas praplovimas, kurio metu sutankinamas įkrovos sluoksnis.

Nugeležinimo filtrai 

Rodoma 1 - 6 iš 6 dalykų

Nugeležinimo filtrai