Siurbliai šuliniams Omnitech. Eksploatacija, priežiūra, garantijos sąlygos

Siurbliai šuliniams Omnitech. Eksploatacija, priežiūra, garantijos sąlygos

  Šulinių siurbliai Omnigena OMNITECH su plūdiniu valdymu yra pagaminti iš nerūdijančio plieno ir skirti siurbti švarų, šaltą vandenį be mechaninių teršalų iš betoninių žiedų šulinių bei kitų vandens rezervuarų, kurių mažiausias skersmuo yra didesnis nei 60cm. Šių modifikacijų siurbliai plačiai naudojami žemės ūkyje, taip pat pilnai aprūpina vandeniu individualius namus ir nedideles gamybos įmones. Unikali šulinių siurblio konstrukcija leidžia jį eksploatuoti didelių gabaritų šuliniuose, be būtinybės naudoti papildomus vamzdžius, pagerinančius siurblio aušinimą.
Panardinami šulinių siurbliai Omnigena nėra pritaikyti siurbti nešvaraus vandens, taip pat vandens, kuriame yra kietųjų abrazyvinių dalelių ar pluoštinių teršalų. Dėl vandenyje esančių   nešvarumų trumpėja siurblio eksploatacijos laikas, didėja gedimų tikimybė. Siurbliai OMNITECH suprojektuoti taip, kad siurbiant vandenį ir mažėjant vandens lygiui, plūdinis jungiklis leistųsi žemyn iki pat jo automatinio išjungimo padėties. Kai šulinio našumas yra mažesnis už vandens poreikį, vandens lygis gali mažėti tol, kol plūdinis jungiklis leisdamasis pasiekia padėtį „off“ (išjungta) ir išjungia giluminį siurblį. Įrenginys lieka išjungtas iki to momento, kol šulinys prisipildo   vandens ir plūdinis jungiklis pakyla į padėtį „on“ (įjungta), įjungdamas siurblį. 

   Siurblio parinkimas ir paruošimas eksploatacijai 

 1. Teisingas siurblio parinkimas ir priežiūra užtikrins ilgametį ir patikimą įrenginio darbą.
 2. Pasirenkant šulinių siurblį, svarbu atsižvelgti į suvartojamą vandens kiekį bei slėgį, reikalingą vandentiekio sistemoje. Skaičiuojant siurblio parametrus reikia įvertinti šulinio gylį bei pasipriešinimo jėgas, atsirandančias vandeniui tekant vamzdžiais ir vamzdyno armatūros elementais (alkūnėmis, ventiliais, vožtuvais ir pan.). Slėgio nuostolius galima apskaičiuoti eksperimentiškai atliekant bandomuosius siurblio paleidimus arba teoriškai, naudojantis formulėmis.
 3. Prieš pradedant naudoti siurblį būtina įsitikinti, kad šulinio ar rezervuaro diametras yra pakankamas, kad plūdinis įrenginio jungiklis darbo metu neužstrigtų, atsiremdamas į šulinio ar rezervuaro sienelę.
 4. Siurblio prijungimą prie vandentiekio sistemos ir elektros tinklo, taip pat įrenginio paleidimą turėtų atlikti kvalifikuotas asmuo.
 5. Siurbliai ir išsiplėtimo indai turėtų būti parinkti taip, kad šulinių siurblių OMNITECH įjungimo/išjungimo ciklų skaičius neviršytų 15 per valandą.
 6. Įrengiant Omnitech siurblį šulinyje, jį reikia nuleisti į tokį gylį, kuris užtikrintų pilną  siurblio panardinimą žemiau vandens paviršiaus ir plūdinio jungiklio nustatymą padėtyje „on“ (įjungta). Jei siurblys įrengiamas sekliame šulinyje, reikia žinoti, kad įrenginys turėtų būti mažiausiai 1m atstumu nuo dugno, užtikrinant, kad jo įsiurbimo sietelis neliestų dumblo ar kitų nešvarumų, galinčių jį užteršti.
 7. Nuleistą į šulinįį siurblį reikia pakabinti ant apsauginio lyno.
 8. Siurblio kabelis kas 3m turi būti pritvirtintas plastikiniais spaustukais prie slėginio vamzdžio.
 9. Reikia atkreipti dėmesį, kad spaustukų užspaudimo ir siurblio įleidimo į šulinį metu, nebūtų pažeista laido izoliacija.
 10. Neleidžiama šulinių siurblio kelti ar leisti žemyn į grežinį laikant už elektos kabelio.

    Šulinių siurblių eksploatacija

 1. Draudžiama įjungti siurblį jeigu jis nepanardintas į vandenį.
 2. Prieš įjungiant siurblį reikia patikrinti elektros tinklo įtampą, o įjungus – įtampos kritimą. Įtampos kritimas negali viršyti 6%.
 3. Siurblių šuliniams OMNITECH didžiausias panardinimo gylis yra 30m.
 4. Jei eksploatuojant siurblį pažeidžiamas siurblio maitinimo laidas ir jį reikia pakeisti, tai turėtų atlikti klalifikuotas specialistas arba specializuota remonto įmonė.
 5. Pažeidus korpuso sandarumą, iš siurblio gali išsilieti tepalas ir užteršti siurbiamą vandenį.
 6. Prieš nuleidžiant siurblį, rekomenduojama išsiurbti iš šulinio vandenį, kuriame yra smėlio, dumblo, purvo dalelių. Ypač tai svarbu atlikti naujuose ar ilgai nenaudotuose šuliniuose. Šiuos darbus turėtų atlikti  specializuota, šulinius aptarnaujanti įmonė.
 7. Jei pablogėja siurblio darbo parametrai, būtina nustatyti priežastis, įtakojančias šiuos pokyčius. Viena iš galimų priežasčių – sietelio angų užsikimšimas. Siurblio negalima eksploatuoti kai yra užsikimšę daugiau kaip 20% įsiurbimo sietelio paviršiaus. Taip pat siurblio negalima eksploatuoti esant uždarytam vožtuvui.
 8. Naudojant šulinių siurblius OMNITECH, vandentiekio sistemoje turi būti įrengtas atbulinis vožtuvas.
 9. Siurblį, įleistą į vandenį, rekomenduojama įjungti ne rečiau kaip vieną kartą per 14 dienų ir leisti jam padirbti ne trumpiau kaip 10 minučių. Nesilaikant rekomendacijos gali užsiblokuoti siurblio rotorius.
 10.  Siurbliai OMNITECH (230V) komplektuojami su valdymo dėžute. Valdymo dėžutėje yra  įmontuotas viršsrovės jungiklis, kuris perkrovos atveju automatiškai išjungia įrenginį. Įvykus automatiniam siurblio išjungimui, pirmiausia reikia  siurblio išjungimo mygtuką paspausti į padėtį “0” (išjungta), po to įspausti viršsrovės jungtuką ir nustatyti siurblio jungtuką į padėtį “I” (įjungta). Jei pabandžius vieną kartą siurblio įjungti nepavyksta, tuomet reikia kreiptis į kvalifikuotą specialistą ir ieškoti gedimo preižasčių.          

         Šulinių siurblių prijungimas prie elektros tinklo

 1. Elektros tinklo, į kurį jungiamas siurblys, įtampa privalo atitikti siurblio žyminėje lentelėje nurodytą įtampą.
 2. Siurblį maitinančiame el.tinkle privalo būti apsauginis jungiklis nuo viršsrovės, kuris apsaugo siurblio variklį nuo perkrovos.
 3. Šulinių siurblys prie elektros tinklo turi būti prijungtas laikantis privalomų darbo saugos taisyklių. Įrenginio apsaugos turi būti nustatytos pagal žyminėje lentelėje nustatytus parametrus.
 4. Jeigu įsigyto šulinių siurblio maitinimo kabelį reikia pailginti, šį darbą turėtų atlikti kvalifikuotas asmuo, kadangi kabelių sujungimas turi būti hermetiškas ir atitikti visus saugos reikalavimus.
 5. Nuleidus siurblį į šulinį, prieš pradedant eksploataciją, būtina patikrinti kabelio izoliacijos varžą. Varža negali būti mažesnė už 2MΩ.
 6. Siurblys privalo būti maitinamas per srovės lyginimo įtaisą, kuris įsijungia, srovei pakitus ne daugiau kaip 30mA.      

     Pastaba: Gamintojas ir Pardavėjas neatsako už žmonėms ir turtui padarytą žalą, dėl netinkamo elektros tinklo įžeminimo, taip pat už žalą atsiradusią eksploatuojant giluminius siurblius be srovės lyginimo įtaiso.
 

Siurblio modelis

Galingumas (KW)

Maitinimo įtampa

Našumas Qmax (l/min)

Pakėlimo aukštis Hmax (m)

Slėginio vamzdžio diametras (coliais)

Siurblio skersmuo (mm)

OMNITECH 1100

1,1

230V/50Hz

100

65

11/4"

125

OMNITECH 1500

1,5

230V/50Hz

100

75

11/4"

125

 Pateikti siurblių parametrai nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.

Eksploatuojant gaminį, šie dydžiai gali skirtis ±10%.

  

  Atliekų tvarkymas

     Šie siurbliai panardinami šulinių siurbliai yra paženklinti perbraukto konteinerio simboliu, kuris rodo, kad nusidėvėjusią įrangą draudžiama išmesti į buitinių atliekų konteinerį kartu su kitomis atliekomis. Išsamios informacijos apie gaminio perdirbimą galima gauti miesto ar rajono savivaldybėje, komunalinių atliekų tvarkymo įmonėje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šią prekę. Šiuos šulinių siurblius ir jų dalis reikia šalinti pagal aplinkosaugos taisykles. Kai nusidėvėjusių siurblių remontas nėra ekonomiškai pagrįstas, tuomet  gaminius reikia išmontuoti, atskiriant vieną nuo kitos ketines, plienines, varines, plastikines dalis ir gumą. Gautus elementus reikia perduoti antrinių žaliavų surinkimo punktui.

 Dėmesio! Siurbliai šuliniams nėra skirti naudoti riboto fizinio, jausminio arba psichinio gebėjimo asmenims, taip pat vaikams iki 14 metų. Asmenys, kurie neturi patirties ar nesugeba naudotis įranga, ją gali pradėti eksploatuoti tik gerai susipažinę su siurblio Naudojimo ir priežiūros instrukcija ir griežtai laikydamiesi joje išdėstytų reikalavimų arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingiems asmenims.

  Garantijos sąlygos

1. Prekės garantija suteikiama pirkėjui, turinčiam prekės pirkimo dokumentus: kasos čekį, sąskaitą faktūrą  (jei siurblys pirktas parduotuvėje) ir teisingai užpildytą prekės garantinį taloną.
2. Garantiniame talone turi būti: parduotuvės spaudas, pardavėjo parašas, siurblio pirkimo data. Jei gaminys pristatomas (kurjerio ar vadybininko), garantiniame talone turi būti asmens, atvežusio prekę, vardas, pavardė, parašas ir pristatymo data.
3. Garantijos galiojimo pradžia yra šulinių siurblio pirkimo data.
4. Garantinio laikotarpio metu nemokamai taisomi ar keičiami šulinių siurbliai ir jų dalys, šalinant tik pripažintus gamyklinius prekės, jos dalių ar naudojamų medžiagų defektus.
5. Jei sugedusio siurblio ar jo detalių paviršiai yra mechaniškai pažeisti, keičiant prekę, pirkėjas  sumoka pažeistų detalių kainą. 
6. Nekokybišką prekę klientas privalo pateikti keitimui ar remontui iš karto, kai tik pastebimas defektas.
7. Prekę garantiniam remontui ar keitimui, klientas turi pristatyti į parduotuvę, kurioje ją įsigijo, arba pranešti serviso centrui, jei prekė buvo tiesiogiai pristatyta klientui.
8. Garantija taikoma tik tinkamai eksploatuojamiems gaminiams.
9. Įsigydamas siurblį klientas privalo išoriškai apžiūrėti gaminį ir įsitikinti, kad jo paviršius nėra pažeistas. Paviršiaus defektai ir mechaniniai pažeidimai, atsiradę transportuojant ar eksploatuojant siurblį, nelaikomi gamykliniais defektais.

Garantija negalioja

1. Siurbliams su išoriniais mechaniniais pažeidimais, atsiradusiais dėl pirkėjo kaltės.
2. Šulinių siurbliams su gedimais, atsiradusiems dėl neprofesionalaus remonto, taip pat kai remontui  buvo panaudotos kitų gamintojų detalės.
3. Gaminiams, netinkamai juos eksploatavus ar prižiūrėjus.
4. Dėl įtampos svyravimų pasikeitus variklio ar kitų detalių spalvai.
5. Pateikus remontui ne pilnai sukomplektuotą šulinių siurblį, taip pat nešvarų, užterštą kalkių nuosėdomis, smėliu, žvyru, rūdimis ir pan..
6. Nepateikus garantinio talono arba kai garantinis talonas užpildytas neteisingai.
8. Šulinių siurbliams eksploatuojamiems pramoniniuose objektuose, taip pat naudojamiems komerciniams tikslams.

   Šulinių siurbliui suteikiama 24 mėnesių garantija.

 

   Gaminio pavadinimas ir numeris _________________________________________________  

   Su garantijos sąlygomis ir priežiūros taisyklėmis susipažinau. Pretenzijų dėl panardinamo siurblio komplektacijos ir išorinio vaizdo neturiu.

 

   Pirkėjo vardas, pavardė, parašas                                                  Pardavėjo antspaudas ir parašas

 

    ________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________                                                 ____________________________                                             

 

 Papildoma informacija:

    1. Atstovas:  UAB „Vandens ratas“, Kalvarijų 125, Vilnius. Tel.: +370 5 272 8409, mob.: +370 652 14888.

   2. Šulinių siurblių įsigijimo klausimais kreipkitės mob.: +370 656 38445; mob: +370 656 85153; el.paštas vadyba@vandensratas.lt.

   3. Garantinio aptarnavimo ir kitais techniniais klausimais kreipkitės tel.: +370 656 85153; el.paštu vadyba@vandensratas.lt.  

  

 • Nuleistą į gręžinį giluminį siurblį reikia pakabinti ant apsauginio lyno.
 • Siurblio kabelis kas 3m turi būti pritvirtintas plastikiniais spaustukais prie slėginio vamzdžio.
 1. Neleidžiama siurblio kelti ar leisti žemyn į grežinį laikant už elektos kabelio.

Kategorijos