Panardinami Omnigena siurbliai. Eksploatacija, priežiūra, garantijos sąlygos

Panardinami Omnigena siurbliai. Eksploatacija, priežiūra, garantijos sąlygos

  PANARDINAMŲ OMNIGENA SIURBLIŲ BENDRI DUOMENYS:

Tai yra didelio našumo, labai efektyvūs, kompaktiški panardinami siurbliai su 230 V/50Hz kintamosios srovės elektros varikliu. Jie naudojami tiek švaraus tiek  užteršto vandens siurbimui. Siurbliai  TP 400, TP550, TP 550BW/INOX  ir TP750BW/INOX gali siurbti vandenį, kuriame yra minkštų sausųjų medžiagų. Šio tipo  siurbliai skirti tik buitiniam naudojimui ir neturėtų būti eksploatuojami pramoniniuose objektuose. Panardinami siurbliai naudojami vandeniui išsiurbti iš vandens užlietų šulinių, rūsių, garažų, baseinų.  


TECHNINIAI PARAMETRAI
 

Tipas

 

Galia

[kW]

Įtampa/ dažnis

Didžiausia apvijos srovė

Didžiausias pakėlimo aukštis

[m]

Didžiausias našumas

[l/min]

Aukščiausia vandens temperatūra

Didžiau-sias teršalų dalelių

skersmuo

[mm]

Apsaugos klasė

IP

TP 250

 

0.25

230V/50Hz

1,2 A

6.5

100

35°C

5

68

TP 350

 

0.35

230V/50Hz

1,7 A

8

130

35°C

5

68

TP 400

 

0.40

230V/50Hz

1,7 A

5

130

35°C

30

68

TP 550

 

 0.55

230V/50Hz

2,5A

6

160

35°C

35

68

TP 500INOX

 

0.50

230V/50Hz

2,2A

7

140

35°C

5

68

TP 550 BW/INOX

 

0.55

230V/50Hz

2,5A

7

150

35°C

35

68

Pateikti siurblių parametrai nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.

Eksploatuojant gaminį šie dydžiai gali skirtis  ±10%. 

PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

  Tinklo įtampa privalo atitikti siurblio žyminėje lentelėje nurodytą įtampą. Siurblio kištuką leidžiama kišti tik į elektros tinklo lizdą įrengtą pagal ES reikalavimus su tinkamu įžeminimu. Prijungimo laido geltonai žalios spalvos gysla – tai įžeminimo gysla. Siurblį maitinančiame elektros tinkle privalo būti įrengtas apsauginis jungiklis nuo viršsrovio (pav. M611, M250), kuris apsaugo variklį nuo perkrovos. Šis jungiklis privalo būti nustatytas didžiausiai apvijos srovei, nurodytai siurblio žyminėje lentelėje, taip pat techninių parametrų lentelėje. Siurblys gali dirbti be tokios apsaugos, tačiau įvykus perkrovos sukeltam įrenginio gedimui, negalios gamintojo suteikta garantija.
  Pastaba: pardavėjas neatsako už žmonėms arba turtui padarytą žalą, dėl netinkamo elektros tinklo įžeminimo.

PALEIDIMAS:

  Siurblyje yra įrengtas plūdinis jungiklis, kad siurblys galėtų dirbti automatiškai.  Skysčio lygiui pakilus virš įjungimo lygio, siurblys įjungiamas. Išsiurbus dalį skysčio, plūdė nukrenta iki atitinkamo lygio ir siurblys išjungiamas. Plūdės laidas eina per laikiklį. Keičiant laido tvirtinimo laikiklyje aukštį, galima reguliuoti vandens lygį, kuriam esant siurblys įjungiamas ir išjungiamas.
Laidas, esantis tarp plūdinio jungiklio ir plūdės kriaušės, neturi būti trumpesnis nei 8 cm.
Siekiant apsaugoti gaminį nuo įsiurbimo sieto ar rotoriaus kameros užsikimšimo, siurblį rekomenduojama pakabinti ant lyno tam tikru atstumu nuo dugno, kad siurblys neturėtų galimybės siurbti smėlį arba kitas kietas frakcijas. Kietų frakcijų patekimas į siurblį gali nepataisomai sugadinti gaminį arba ženkliai sumažinti jo tarnavimo laiką. 

   Pastaba: tam, kad siurblys gerai veiktų, būtina tinkamai išleisti orą iš variklio kameros ir panardinti siurblį į pakankamą gylį (žr. paveikslėlį). Panardinant siurblį į mažiausią arba didesnį gylį, reikia palaukti, kol iš siurblio išeis oras, t.y. nustos iš jos kilti oro burbuliukai. Tik po to galima įjungti siurblį. Siurblys nesiurbs vandens, jeigu jis bus įjungiamas nepakankamai panardinus arba nenuorinus. Oras negalės pasišalinti jei bus panardinamas dirbantis siurblys, todėl pašalinti orą galima tik atitinkami panardinus siurblį ir išjungus variklį. Iš INOX tipo siurblių nereikalaujama pašalinti orą. Tam tikrų tipų panardinamųjų siurblių apatinės ir viršutinės dalys sujungimo vietose nėra sandarios. Tai ne defektai. Šios angos reikalingos tam, kad iš variklio  kameros galėtų pasišalinti oras ir vyktų vandens cirkuliacija. 

PRIEŽIŪRA

  Pradedant bet kokius siurblio valymo ar remonto darbus privaloma ištraukti gaminio šakutę iš elektros tinklo. Tai pat privaloma nedelsiant išjungti siurblį iš elektros tinklo, jeigu  rotorių užblokuoja smėlis arba kitos kietosios dalelės ir variklis pradeda „burgzti“. Laiku neišjungus siurblio gali sudegti jo variklis.
  Ardant plastikinius siurblius, pirmiausia reikia išmontuoti įsiurbimo sietą (siurblio pagrindą), kuris yra pritvirtintas trimis varžtais. Nuėmus apatinį sietą (pagrindą), galima išvalyti kamerą. Rotorius turi lengvai suktis, nesitrindamas į korpusą. Draudžiama eksploatuoti siurblį be apatinio dangtelio (pagrindo). Jeigu nusidėvi rotorius ar sugenda variklis reikia kreiptis į įgaliotą servisą. Omnigena INOX tipo siurblius ardyti ar išmontuoti draudžiama.
  Baigus siurbimo darbus, gaminys turiu būti išvalytas, išskalautas švariame vandenyje ir išdžiovintas. Siurblį galima laikyti tokiose patalpose, kuriose yra teigiama temperatūra. 

NURODYMAI

  Siurbliai privalo dirbti juos panardinus į vandenį. Neleidžiama eksploatuoti siurblio, kai įsiurbimo sietas yra aplipęs purvu arba kitais nešvarumais, kurie trugdo laisvam vandens tekėjimą. Siurblys negali dirbti be vandens, todėl jei yra nepakankamas vandens lygis ar galimybė, kad teršalai užblokuos rotorių, siurblys gali dirbti tik jį prižiūrint. Mažiausias siurblių Omnigena TP 250, 350, 400, 550 panardinimo gylis, kuriam esant siurblys tinkamai dirba yra 25 cm. INOX tipo siurbliai gali dirbti tik pilnai panardinti.
  Siurblių techniniai parametrai keičiasi, priklausomai nuo darbo sąlygų pasikeitimo. Kuo ilgesnė siurbimo žarna ir kuo mažesnis jos diametras, tuo mažesnį slėgį gausime žarnos gale. Ši priklausomybė atsiranda dėl veikiančių pasipriešinimo jėgų, vandeniui tekant žarnoje. Siurblio žyminėje lentelėje yra pateikti jo techniniai parametrai. Didžiausias slėgis – tai slėgis, kuomet pasipriešinimas būna lygus nuliui, o didžiausias pakėlimo aukštis – tai dydis nusakantis didžiausią pasipriešinimo vertę, kurią gali įveikti siurblys (tekėjimas vamzdžiais + geometrinis aukštis, į kurį vanduo gali būti pakeltas). Tam, kad eksploatuojant būtų pasiektas pats didžiausias našumas, reikia naudoti kuo trumpesnę žarną su didesniu skersmeniu. Panardinamų siurblių atvamzdžių išoriniai skersmenys yra 1”, 1 ¼” arba 1 ½”, todėl prie siurblių būtina jungti tik tokio diametro žarnas.  Naudojant pernelyg ilgą arba per mažo skersmens žarną, ženkliai pablogėja siurblių darbo parametrai ir sistemoje gali nesusidaryti reikalingas vandens slėgis.
   Siekiant išvengti pavojaus žmonių gyvybei ir sveikatai, keičiant pažeistą panardinamo siurblio maitinimo laidą ar  plūdę, garantiniu laikotarpiu gedimus turi pašalinti įgaliotas servisas, o po garantiniu laikotarpiu – specializuota remonto įmonė arba kvalifikuotas asmuo.
 Draudžiama nešiotis ar kelti siurblį laikant už laido!

ATLIEKŲ TVARKYMAS

     Šie siurbliai yra paženklinti perbraukto konteinerio simboliu, kuris rodo, kad nusidėvėjusią įrangą draudžiama išmesti į konteinerį kartu su kitomis atliekomis. Išsamios informacijos apie gaminio perdirbimą galima gauti miesto ar rajono savivaldybėje, komunalinių atliekų tvarkymo įmonėje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šią prekę. Šiuos panardinamus siurblius ir jų dalis reikia šalinti pagal aplinkosaugos taisykles. Kai nusidėvėjusių siurblių remontas nėra ekonomiškai pagrįstas, tuomet gaminius reikia išmontuoti, atskiriant vieną nuo kitos ketines, plienines, varines, plastikines dalis ir gumą. Gautus elementus reikia perduoti antrinių žaliavų surinkimo punktui.

  Dėmesio! Siurbliai šuliniams nėra skirti naudoti riboto fizinio, jausminio arba psichinio gebėjimo asmenims, taip pat vaikams iki 14 metų. Asmenys, kurie neturi patirties ar nesugeba naudotis įranga, ją gali pradėti eksploatuoti tik gerai susipažinę su siurblio Naudojimo ir priežiūros instrukcija ir griežtai laikydamiesi joje išdėstytų reikalavimų arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingiems asmenims.


 PANARDINAMŲ OMNIGENA SIURBLIŲ GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Prekės garantija suteikiama pirkėjui, turinčiam prekės pirkimo dokumentus: kasos čekį, sąskaitą faktūrą  (jei siurblys pirktas parduotuvėje) ir teisingai užpildytą prekės garantinį taloną.
2. Garantiniame talone turi būti: parduotuvės spaudas, pardavėjo parašas, siurblio pirkimo data. Jei gaminys pristatomas (kurjerio ar vadybininko), garantiniame talone turi būti asmens, atvežusio prekę, vardas, pavardė, parašas ir pristatymo data.
3. Garantijos galiojimo pradžia yra panardinamo siurblio pirkimo data.
4. Garantinio laikotarpio metu nemokamai taisomi ar keičiami panardinami siurbliai ir jų dalys, šalinant tik pripažintus gamyklinius prekės, jos dalių ar naudojamų medžiagų defektus.
5. Jei sugedusio siurblio ar jo detalių paviršiai yra mechaniškai pažeisti, keičiant prekę, pirkėjas  sumoka pažeistų detalių kainą.
6. Nekokybišką prekę klientas privalo pateikti keitimui ar remontui iš karto, kai tik pastebimas defektas.
7. Prekę garantiniam remontui ar keitimui, klientas turi pristatyti į parduotuvę, kurioje ją įsigijo, arba į serviso centrą, jei prekė buvo tiesiogiai pristatyta klientui.
8. Garantija taikoma tik tinkamai eksploatuojamiems gaminiams.
9. Įsigydamas siurblį klientas privalo išoriškai apžiūrėti gaminį ir įsitikinti, kad jo paviršius nėra pažeistas. Paviršiaus defektai ir mechaniniai pažeidimai, atsiradę transportuojant ar eksploatuojant siurblį, nelaikomi gamykliniais defektais.

 Garantija negalioja

1. Siurbliams su išoriniais mechaniniais pažeidimais, atsiradusiais dėl pirkėjo kaltės.
2. Siurbliams su gedimais, atsiradusiems dėl neprofesionalaus remonto, taip pat kai remontui  buvo panaudotos kitų gamintojų detalės.
3. Gaminiams, netinkamai juos eksploatavus ar prižiūrėjus.
4. Dėl įtampos svyravimų pasikeitus variklio ar kitų detalių spalvai.
5. Pateikus remontui ne pilnai sukomplektuotą siurblį, taip pat nešvarų, užterštą kalkių nuosėdomis, smėliu, žvyru, rūdimis ir pan..
6. Nepateikus garantinio talono arba kai garantinis talonas užpildytas neteisingai.
8. Panardinamiems siurbliams eksploatuojamiems pramoniniuose objektuose, taip pat naudojamiems komerciniams tikslams. 

 

   Panardinamami siurbliui suteikiama 24 mėnesių garantija. 

   Gaminio pavadinimas ir numeris ___________________________________________________________________________________   

   Su garantijos sąlygomis ir priežiūros taisyklėmis susipažinau. Pretenzijų dėl panardinamo siurblio komplektacijos ir išorinio vaizdo neturiu.

 

   Pirkėjo vardas, pavardė, parašas                                                  Pardavėjo antspaudas ir parašas

 

    ________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________                                                 ____________________________                                             

 

 Papildoma informacija:

    1. Pardavėjas: UAB „Vandens ratas“, Kalvarijų 125, Vilnius. Tel.: +370 5 272 8409, mob: +370 652 14888.
    2. Siurblių įsigijimo klausimais kreipkitės mob: +370 656 38445; +370 656 85153 el.paštas vadyba@vandensratas.lt.
    3. Garantinio aptarnavimo ir kitais techniniais klausimais kreipkitės mob.: +370 656 85153; el.paštu vadyba@vandensratas.lt.     

Kategorijos