4428571

Nauja prekė

Siurblys fekalinis Omnigena WQ 180F

BENDRI DUOMENYS:

Tai yra didelio našumo, labai efektyvūs, kompaktiški panardinami fekaliniai siurbliai su 230 V/50Hz kintamosios srovės elektros varikliu. Siurbliai skirti siurbti nuotekas iš rezervuarų ar nuotekų šulinių ir dažniausiai naudojami fermose, statybose, individualiuose ūkiuose bei sodybose.

 

PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

Tinklo įtampa privalo atitikti siurblio žyminėje lentelėje nurodytą įtampą. Siurblio kištuką leidžiama kišti tik į elektros tinklo lizdą įrengtą pagal ES reikalavimus su tinkamu įžeminimu. Prijungimo laido geltonai žalios spalvos gysla – tai įžeminimo gysla. Siurblį maitinančiame elektros tinkle privalo būti įrengtas apsauginis jungiklis nuo viršsrovio (pav. M611, M250), kuris apsaugo variklį nuo perkrovos. Šis jungiklis privalo būti nustatytas didžiausiai apvijos srovei, nurodytai siurblio žyminėje lentelėje, taip pat techninių parametrų lentelėje. Siurblys gali dirbti be tokios apsaugos, tačiau įvykus perkrovos sukeltam įrenginio gedimui, negalios gamintojo suteikta garantija.

Pastaba Pardavėjas neatsako už žmonėms arba turtui padarytą žalą, dėl netinkamo elektros tinklo įžeminimo.

PALEIDIMAS:

Fekaliniame siurblyje yra įrengtas plūdinis jungiklis, kad siurblys galėtų dirbti automatiškai. Skysčio lygiui pakilus virš įjungimo lygio, siurblys įjungiamas. Išsiurbus dalį skysčio, plūdė nukrenta iki atitinkamo lygio ir siurblys išjungiamas. Plūdės laidas eina per laikiklį. Keičiant laido tvirtinimo laikiklyje aukštį, galima reguliuoti vandens lygį, kuriam esant panardinamas fekalinis siurblys įjungiamas ir išjungiamas.

Laidas, esantis tarp plūdinio jungiklio ir plūdės kriaušės, neturi būti trumpesnis nei 8 cm.

 

PRIEŽIŪRA

Pradedant bet kokius panardinamo fekalinio siurblio valymo ar remonto darbus privaloma ištraukti gaminio šakutę iš elektros tinklo.

Tai pat privaloma nedelsiant išjungti siurblį iš elektros tinklo, jeigu  rotorių užblokuoja smėlis arba kitos kietosios dalelės ir variklis pradeda „burgzti“. Laiku neišjungus siurblio gali sudegti jo variklis.

Baigus siurbimo darbus, gaminys turiu būti išvalytas, išskalautas švariame vandenyje ir išdžiovintas. Siurblį galima laikyti tokiose patalpose, kuriose yra teigiama temperatūra.

 

NURODYMAI

Siurbliai privalo dirbti juos panardinus į vandenį. Neleidžiama eksploatuoti siurblio, kai įsiurbimo sietas yra aplipęs purvu arba kitais nešvarumais, kurie trugdo laisvam vandens tekėjimą. Draudžiama fekalinį siurblį nešioti ar kelti laikant už laido!

Siurblių techniniai parametrai keičiasi, priklausomai nuo darbo sąlygų pasikeitimo. Kuo ilgesnė siurbimo žarna ir kuo mažesnis jos diametras, tuo mažesnį slėgį gausime žarnos gale. Ši priklausomybė atsiranda dėl veikiančių pasipriešinimo jėgų, vandeniui tekant žarnoje. Siurblio žyminėje lentelėje yra pateikti jo techniniai parametrai. Didžiausias slėgis – tai slėgis, kuomet pasipriešinimas būna lygus nuliui, o didžiausias pakėlimo aukštis – tai dydis nusakantis didžiausią pasipriešinimo vertę, kurią gali įveikti siurblys (tekėjimas vamzdžiais + geometrinis aukštis, į kurį vanduo gali būti pakeltas). Tam, kad eksploatuojant būtų pasiektas pats didžiausias našumas, reikia naudoti kuo trumpesnę žarną su didesniu skersmeniu. Panardinamų fekalinių siurblių atvamzdžių išoriniai skersmenys yra 1”, 1 ¼” ,1 ½” ar 2“, todėl prie siurblių būtina jungti tik tokio diametro žarnas.  Naudojant pernelyg ilgą arba per mažo skersmens žarną, ženkliai pablogėja siurblių darbo parametrai.

Siekiant išvengti pavojaus žmonių gyvybei ir sveikatai, keičiant pažeistą panardinamo fekalinio siurblio maitinimo laidą ar  plūdę, garantiniu laikotarpiu gedimus turi pašalinti įgaliotas servisas, o po garantiniu laikotarpiu – specializuota remonto įmonė arba kvalifikuotas asmuo. 

 

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Fekaliniai WQ tipo siurbliai yra paženklinti perbraukto konteinerio simboliu, kuris rodo, kad nusidėvėjusią įrangą draudžiama išmesti į konteinerį kartu su kitomis atliekomis. Išsamios informacijos apie gaminio perdirbimą galima gauti miesto ar rajono savivaldybėje, komunalinių atliekų tvarkymo įmonėje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šią prekę.

Šiuos panardinamus siurblius ir jų dalis reikia šalinti pagal aplinkosaugos taisykles. Kai nusidėvėjusių siurblių remontas nėra ekonomiškai pagrįstas, tuomet gaminius reikia išmontuoti, atskiriant vieną nuo kitos ketines, plienines, varines, plastikines dalis ir gumą. Gautus elementus reikia perduoti antrinių žaliavų surinkimo punktui.


Gamintojo tinklalapis: www.omnigena.pl


Prekė: Siurblys fekalinis WQ
Gamintojas: Omnigena
Kilmės šalis: Lenkija
Komplektacija: Su plūde ir kabeliu
Našumas: 133 l/min
Galingumas: 0,18 kW
Garantija: 2 metai
Svoris: 9,0 kg
Įtampa: 230 V
Vandens kėlimo aukštis: 7 m
Užterštumo frakcijų dydis: 18 mm
Tipas: Fekalinis WQ
Laido ilgis: 5 m
Žarnos diametras: 32/40 mm
Maksimali darbinė temperatūra: 35 °C
Korpuso medžiaga: Ketus